Privaatsuspoliitika
Veebipoe altermoobel.ee isikuandmete vastutav töötleja on Altermööbel OÜ (registrikood 10873485) asukohaga Peterburi tee 65, Tallinn, tel. 5563 2859 ja e-kiri altermoobel@gmail.com.Milliseid isikuandmeid töödeldakse
– nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
– kauba kohaletoimetamise aadress;
– pangakonto number;
– kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
– järelmaksuga seotud andmed (isikukood, töötatud aeg, tööandja, palga suurus, vajadusel pangakonto väljavõte).

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi.
Järelmaksuga seotud andmeid töödeldakse kliendi järelmaksulepingu sõlmimiseks ning selle täitmiseks, sealhulgas kliendi maksevõime väljaselgitamiseks.
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: turundus, teavitamine uutest toodetest ja kliendile huvipakkuvatest kampaaniatest.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi ja, telefoninumber edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Järelmaksuga seotud andmeid edastatakse teenusepakkujale  AS Koduliising kliendi järelmaksulepingu sõlmimiseks ning selle täitmiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse AS Wavecom serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine
Veebipoes sooritatud ostuga seotud kliendiandmeid säilitatakse raamatupidamises seadusega ettenähtud ajaperioodi jooksul.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise periood.

Uudiskirja teated
E-kirja aadressi  kasutatakse uudiskirja teadete saatmiseks, kui klient on selle meie veebilehelt tellinud. Kui klient ei soovi enam saada uudiskirja teateid, siis tuleb saata meile vastav e-kiri.

Küpsised

Altermööbli veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on väikesemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehitseja vahendusel kliendi arvutisse või muusse seadmesse, millega klient veebilehte külastab (telefon, tahvelarvuti vms). Küpsiseid kasutatakse eelkõige eesmärgiga tagada veebilehekülgede parem toimine ning mugavam ja isikupärasem kasutuskogemus. Küpsised ei kogu andmeid ise kliendi seadmest ega salvesta isikuandmeid.

Altermööbli veebilehe esmakordsel külastamisel teavitatakse klienti küpsiste kasutamisest. Veebilehe kasutamise jätkamisega klient kinnitab, et on nõustunud küpsiste kasutamisega.
Küpsiste kasutamist on võimalik keelata, muutes veebilehitseja privaatsusseadeid. Kui keelata küpsiste kasutamine, võib juhtuda, et kõik veebilehe osad ei toimi korralikult.

Altermööbli veebilehel kasutatakse sessiooniküpsiseid ja püsiküpsiseid. Ajutised ehk sessiooniküpsised kustutatakse kasutaja seadmest pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised salvestuvad seadmesse pärast veebilehitseja sulgemist ning säilivad kuni [2 aastat].

Altermööbli veebilehel kasutatakse järgmist liiki küpsiseid:
– Hädavajalikud küpsised, mis on vältimatult vajalikud veebilehe kasutamiseks või veebilehe teatud funktsioonide toimimiseks.
– Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kui palju veebilehte külastatakse, kust külastajad veebilehel jõuavad jms. Nende abil kogutud teavet kasutame veebilehe kasutamisel tekkivate probleemide tuvastamiseks ning veebilehe kasutuskogemuse parandamiseks.
– Kolmandate osapoolte küpsised. Altermööbli veebilehega on seotud teatud sotsiaalmeedia kanalite (Facebook) elemendid, mis jagavad meie veebilehele sotsiaalmeedia kanali sisu ning suudavad lugeda nende sotsiaalmeedia kanalite küpsiseid ja neid ka kliendi seadmesse salvestada. Nende küpsiste eesmärk võib olla sotsiaalmeedia kanalites esitatavate reklaamide isikupärastamine.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (altermoobel@gmail.com; tel: +372 5563 2859).
Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).